Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Ab initio Investigation of Al-doped CrMnFeCoNi High-Entropy Alloys

Tid: Ti 2019-06-11 kl 10.00

Plats: Sal N111, Hall 1, Brinellvägen 23, KTH

Ämnesområde: Teknisk materialvetenskap

Licentiand: Xun Sun , Materialvetenskap

Granskare: Doc. Andreas Blomqvist, Sandvik Coromant

Huvudhandledare: Prof. Levente Vitos

Exportera till kalender