Till innehåll på sidan

Öppen ansökningsperiod för befordran från bitr. lektor till lektor

Tid: Sö 2019-09-01 - Må 2019-09-30

Deadline att skicka in ansökan om befordran till lektor

Förutsätter att du är biträdande lektor, och har kommit minst halvvägs i din anställning. Observera att handläggningstiden är beräknad till minst 7 månader, så du bör inte befinna dig i slutet av din anställning eftersom befordringsnämndsmöte/intervju måste ske innan anställningen som biträdande lektor löper ut.

  • Påbörja dialog med din chef/avdelning om att du avser ansöka befordran i god tid före ansökningsperioden öppnas (rekommendation: senast vid halvtidsutvärderingen)
  • Kontakta HR så snart som möjligt därefter, dock gärna minst 1 månad innan ansökningsperioden öppnas
  • HR skapar ett ärende i Varbi
  • Du ansvarar för at ladda upp Anställningsprofil, försättsblad, CV inkl. bilagor och publikationer enligt anvisningar

Notera att:

  • Underlag som kommer in försent, hanteras först vid nästkommande ansökningsperiod