Till innehåll på sidan

Sista dagen att inkomma med komplett underlag för utbetalning av arvode, utlägg och reseräkningar (inför löneutbetalning 25 juni)

Tid: Må 2019-06-10 kl 15.00

Sista dagen att inkomma med komplett underlag för utbetalning av arvode, utlägg och reseräkningar (inför löneutbetalning 25 juni)

Arvode

 • Fyll i arvodesblankett (Blankett ”Utbetalning av timlön/ersättning”)
  • Rapportera arbetad tid – på varandra följande dagar kan rapporteras som en period (ej helg eller över månadsskifte!)
  • Notera kontering (projektnummer och org.enhet)
  • Ekonomisk attestant (för den aktuella org.enheten) ska signera
 • Ny arvodist?
  • Fyll i ”Anställningsbekräftelse för tillfällig anställning” (krävs för att läggas upp i HR+)
  • VhC och/eller Prefekt har delegation att signera å arbetsgivarens vägnar
  • Arvodisten fyller i och skickar Nordeablanketten till Nordea (ej till HR!).
   Annars betalas lön ut per AVI (skickas till adress som registreras i HR+)

Notera att:

 • Timlönebelopp är bestämda av KTH
 • Inkompletta underlag kan försena utbetalningen
 • Nya arvodister får utbetalning tidigast nästföljande månad

Läs mer om timlön och arvode . Här finner du också direktlänkar till aktuella blanketter m.m.

Utlägg

 • Om det inte går att fakturera ska du registrera dina inköp i KTH-res
 • Om du inte hittar lämplig rubrik för ditt inköp i KTH-res
  • Använd utläggsblanketten (”Redovisning av utlägg – avser anställda”)
 • Använd ej KTH-res vid
  • Representation OBS! Bifoga blankett för kostförmån!
  • Prenumerationer
  • Språkgranskning
 • Skicka in blanketten (antingen utskriven KTH-res-blankett eller utläggsblanketten) till HR
  • Bifoga alltid originalkvitton (max 1 år gamla!)
  • Bifoga deltagarlista och syfte vid representation

Notera att:

 • Inga privata inköp får finnas med på samma kvitto som utlägget avser, dvs. separera betalningarna!
 • I vissa fall krävs kontoutdrag
 • Inkompletta underlag kan försena utbetalningen

Vid frågor rörande arvoden eller utlägg, kontakta persadm@itm.kth.se.

Reseräkningar

 • Skapa en reseorder i KTH-res och få den godkänd av din chef
 • Boka alltid flyg, tåg, hotell och transfer via Egencia
 • Gå tillbaka till din reseräkning i KTH-res och registrera eventuella utlägg
 • Bifoga gärna alla bilagor (ej kvitton) digitalt i KTH-res
  • Bifoga alltid resplan (avgångs- och ankomsttid ska framgå för samtliga stopp)
  • Bifoga alltid alla boarding pass (även digitala)
  • Bifoga konferens-, workshop-, seminarie- och kursprogram
 • Slutför reseräkningen när du är klar (ändra status från preliminär till definitiv)
 • Skicka in reseräkningen till HR
  • Skriv ut din reseräkning från KTH-res
  • Bifoga alltid samtliga originalkvitton m.m. (skicka in tillsammans med reseräkning)
  • Samtliga övriga (ovanstående) bilagor om du ej bifogat dem i KTH-res

Notera att:

 • Spara alla kvitton (original), färdbiljetter, bokningsbekräftelser, resplaner, e-biljetter och digitala boardingkort samt program
 • Du behöver giltigt tjänstereseförsäkringskort innan resan (som du får från HR)
 • Reseräkning ska även göras vid reseförskott
  • Kvittering görs snarast efter att resan har avslutats, dock senast 3 månader efter att förskottet har betalats ut
 • Inkompletta underlag kan försena utbetalningen

Vid frågor rörande tjänsteresor, kontakta resor@itm.kth.se .