Till innehåll på sidan

Sista dagen att skicka in komplett underlag i lärarrekryteringsärenden (inför AN-beredning 12 december)

Tid: Må 2019-12-02 kl 09.00

Deadline att inkomma komplett underlag i lärarrekryteringsärenden (inför AN-beredning 12 deember)

Anställningsnämnden (AN) är ett beredande organ till rektor i lärarrekryterings- och befordringsärenden. Nämnden förbereder även frågor om docentur.

Anställningsnämnden ersätter f.d. Fakultetsnämnd (FR) och Anställningsutskott (AU), som separat hanterade Anhållan om inrättande (FR) respektive Anställningsprofil (AU).

Nu skall alltså samtliga dokument hanteras i Anställningsnämnden.

Samtliga mallar hittas här . Läs igenom instruktionerna för respektive rekrytering noggrant.

  • Fyll i mallarna ”Anhållan om att påbörja ett anställningsförfarande” samt ”Anställningsprofil” för den anställning som avses och skicka till HR
  • HR skickar vidare till GVS senast 3 arbetsdagar innan AN-beredning
  • Samtliga dokument föredras i AN
  • AN godkänner/förslår ändringar/komplettering
  • OM ändringar/komplettering föreslås: rekryterande chef svarar AN
  • När godkänd anställningsprofil: rekryterande chef översätter till engelska, som sedan skickas till GVS för granskning
  • Annonsering i minst 3 veckor (rekommendation med längre annonseringstid)