Till innehåll på sidan

Öppen ansökningsperiod för befordran från lektor till professor

Tid: On 2020-01-01 - Fr 2020-01-31

Deadline att skicka in ansökan om befordran till professor

Förutsätter att du är lektor.

Observera att du kan ansöka om befordran till professor en gång om året.

  • Påbörja dialog med din chef/avdelning om att du avser ansöka befordran i god tid före ansökningsperioden öppnas
  • Kontakta HR så snart som möjligt därefter, dock gärna minst 2 månad innan ansökningsperioden öppnas
  • HR skapar ett ärende i Varbi
  • Du ansvarar för att ladda upp Anställningsprofil, försättsblad, CV inkl. bilagor och publikationer enligt anvisningar

Notera att:

  • Underlag som kommer in försent, hanteras först vid nästkommande ansökningsperiod
  • Vid avslag på befordringsansökan, kan du inte söka på nytt förrän nästnästa ansökningsperiod (vartannat år)