Till innehåll på sidan

ScAIEM 2019

Scandinavian Academy of Industrial Engineering and Management

Tid: Må 2019-10-14 kl 11.00 - On 2019-10-16 kl 15.00

Plats: KTH och INDEK/SING-SING

 Temat för konferensen - ”Back to the core, beyond the core” – adresserar själva kärnan för vårt område i gränssnittet mellan teknik och management. Vad utgör och karaktäriserar bra utbildning och forskning inom IEM? Vilka problem, ämnen och empiriska fenomen ska IEM-forskare adressera? Vad är stringensen och relevansen i IEM forskning? Och hur kan vi stärka vår konkurrenskraft i förhållande till andra akademiska discipliner?

Konferens hemsida

Innehållsansvarig:infomaster@itm.kth.se
Tillhör: Skolan för industriell teknik och management (ITM)
Senast ändrad: 2020-11-10