Sista dagen att inkomma med komplett underlag för utbetalning av arvode, utlägg och reseräkningar (inför löneutbetalning 21 december)

Tid: Fr 2018-12-07 kl 15.00

Deadline att skicka in komplett underlag för utbetalning av arvode, utlägg och reseräkningar (inför löneutbetalning 21 december)

Arvode

 • Fyll i arvodesblankett (Blankett ”Utbetalning av timlön/ersättning”)
  • Rapportera arbetad tid – på varandra följande dagar kan rapporteras som en period (ej helg eller över månadsskifte!)
  • Notera kontering (projektnummer och org.enhet)
  • Ekonomisk attestant (för den aktuella org.enheten) ska signera
 • Ny arvodist?
  • Fyll i ”Anställningsbekräftelse för tillfällig anställning” (krävs för att läggas upp i HR+)
  • VhC och/eller Prefekt har delegation att signera å arbetsgivarens vägnar
  • Arvodisten fyller i och skickar Nordeablanketten till Nordea (ej till HR!).
   Annars betalas lön ut per AVI (skickas till adress som registreras i HR+)

Notera att:

 • Timlönebelopp är bestämda av KTH
 • Inkompletta underlag kan försena utbetalningen
 • Nya arvodister får utbetalning tidigast nästföljande månad

Läs mer om timlön och arvode. Här finner du också direktlänkar till aktuella blanketter m.m.

Utlägg

 • Om det inte går att fakturera ska du registrera dina inköp i KTH-res
 • Om du inte hittar lämplig rubrik för ditt inköp i KTH-res
  • Använd utläggsblanketten (”Redovisning av utlägg – avser anställda”)
 • Använd ej KTH-res vid
  • Representation OBS! Bifoga blankett för kostförmån!
  • Prenumerationer
  • Språkgranskning
 • Skicka in blanketten (antingen utskriven KTH-res-blankett eller utläggsblanketten) till HR
  • Bifoga alltid originalkvitton (max 1 år gamla!)
  • Bifoga deltagarlista och syfte vid representation

Notera att:

 • Inga privata inköp får finnas med på samma kvitto som utlägget avser, dvs. separera betalningarna!
 • I vissa fall krävs kontoutdrag
 • Inkompletta underlag kan försena utbetalningen

Läs mer om utlägg.

Vid frågor rörande arvoden eller utlägg, kontakta persadm@itm.kth.se.

Reseräkningar

 • Skapa en reseorder i KTH-res och få den godkänd av din chef
 • Boka alltid flyg, tåg, hotell och transfer via Egencia
 • Gå tillbaka till din reseräkning i KTH-res och registrera eventuella utlägg
 • Bifoga gärna alla bilagor (ej kvitton) digitalt i KTH-res
  • Bifoga alltid resplan (avgångs- och ankomsttid ska framgå för samtliga stopp)
  • Bifoga alltid alla boarding pass (även digitala)
  • Bifoga konferens-, workshop-, seminarie- och kursprogram
 • Slutför reseräkningen när du är klar (ändra status från preliminär till definitiv)
 • Skicka in reseräkningen till HR
  • Skriv ut din reseräkning från KTH-res
  • Bifoga alltid samtliga originalkvitton m.m. (skicka in tillsammans med reseräkning)
  • Samtliga övriga (ovanstående) bilagor om du ej bifogat dem i KTH-res

Notera att:

 • Spara alla kvitton (original), färdbiljetter, bokningsbekräftelser, resplaner, e-biljetter och digitala boardingkort samt program
 • Du behöver giltigt tjänstereseförsäkringskort innan resan (som du får från HR)
 • Reseräkning ska även göras vid reseförskott
  • Kvittering görs snarast efter att resan har avslutats, dock senast 3 månader efter att förskottet har betalats ut
 • Inkompletta underlag kan försena utbetalningen

Läs mer om tjänsteresor.

Vid frågor rörande tjänsteresor, kontakta resor@itm.kth.se.

2018-12-07T15:00 2018-12-07T15:00 Sista dagen att inkomma med komplett underlag för utbetalning av arvode, utlägg och reseräkningar (inför löneutbetalning 21 december) Sista dagen att inkomma med komplett underlag för utbetalning av arvode, utlägg och reseräkningar (inför löneutbetalning 21 december)
Till sidans topp