Sista dagen att inkomma med komplett underlag för utlysning av doktorandtjänst (inför samannonsering av doktorander 13 juni)

Tid: Må 2019-05-27

Deadline att inkomma med komplett underlag för utlysning av doktorandtjänst (inför samannonsering av doktorander 13 juni)

Samannonsering för doktorander sker 5 gånger om året.

  • Fyll i anställningsprofil för doktorander (OBS! Svenska är obligatoriskt, Engelska är tillval)
  • Skicka till HR/Maya tillsammans med prefekt och skolchefs godkännande (per mail – FW eller CC e-mail till Maya)
  • Annonsering i minst 10 dagar (rekommendation: 3-4 veckor)

Notera att:

  • Maya bekräftar annonsutkast strax efter att deadline har passerat
  • Underlag som kommer in försent, hanteras först vid nästa deadline

Läs mer om doktorandrekrytering . Här finner du aktuell blankett för anställningsprofil samt övriga tips och mallar (ex. intervjumall m.m.).