Till innehåll på sidan

Sista dagen att inkomma med rekryteringstillstånd till personalstaben (inför årets sista SSG 9 december)

Tid: Fr 2019-11-29 kl 15.00

Deadline att inkomma med rekryteringstillstånd till personalstaben (inför årets sista SSG 9 december)

Avser rekrytering av forskare, forskningsingenjörer samt T/A/S-personal.

Notera att:

  • Maya kontaktar rekryterande chef när det är dags att formulera annonsutkast.
  • Annonsen publiceras tidigast en vecka efter att GVS har godkänt.
  • Underlag som kommer in försent, hanteras först vid nästa deadline.

Övrigt:

För rekrytering av postdoktorer finns inga särskilda deadlines att ta hänsyn till.

Kontakta Maya Öberg för mer information.