Till innehåll på sidan

Sista dagen att skicka in komplett Anhållan om inrättande av anställning (inför FR beredning 28 maj)

Tid: Fr 2019-05-10

Deadline att inkomma med komplett Anhållan om inrättande av anställning (inför FR-beredning 28 maj)

Avser lärarrekrytering såsom adjunkt, biträdande lektor, lektor och professor.

 • Fyll i mall Anhållan om inrättande av anställning  för den anställning som avses (OBS! Läs igenom instruktionerna noggrant för att minimera risken att ärendet inte godkänns i FR!)
 • Skicka original inkl. prefekts fysiska signatur till HR
 • HR skickar vidare till skolchef för godkännande/underskrift
 • HR skickar vidare till GVS senast 5 arbetsdagar innan FR-beredning
 • Ärendet föredras i FR-beredningen
 • FR godkänner/avslår ärendet
 • OM godkänd ansökan: beslut om inrättande expedieras
 • Rekryterande chef informeras, och går vidare enligt aktuell handläggningsordning

Notera att:

 • Om ärendet avslås/bordläggs, kommuniceras eventuella kompletteringar till rekryterande chef
 • Läs igenom instruktionerna noggrant för att minimera risken att ärendet avslås/bordläggs i FR
 • Kontakta HR för att få stöd i detta, gärna så tidigt som möjligt

Underlag som kommer in försent, hanteras först vid nästa deadline