Till innehåll på sidan

Sista dagen att skicka in komplett underlag i pågående lärarrekryteringsärenden (inför AU beredning 18 juni)

Tid: Ti 2019-06-04

Deadline att inkomma komplett underlag i pågående lärarrekryteringsärenden (inför AU-beredning 18 juni)

Avser pågående lärarrekryteringsärenden (adjunkt, biträdande lektor, lektor och professor).

1) Pågående rekrytering innebär att Anhållan har godkänts i FR och Rektors beslut om inrättande har expedierats

 • Fyll i mall för aktuell anställningsprofil (OBS säkerställ att du följer instruktionerna!)
 • Skicka anställningsprofilen till HR
 • HR skickar vidare till GVS senast 2 arbetsdagar innan AU-beredning
 • Anställningsprofilen föredras i AU
 • AU godkänner/förslår ändringar/komplettering för anställningsprofilen
 • OM ändringar/komplettering föreslår: rekryterande chef svarar AU
 • När godkänd anställningsprofil: rekryterande chef översätter till engelska, som sedan skickas till GVS för granskning
 • Annonsering i minst 3 veckor (rekommendation med längre annonseringstid)
 • Vid ev. förlängning: meddela HR senast 4 arbetsdagar innan sista ansökningsdag!

2) Så snart som möjligt efter fastställd anställningsprofil:

 • Rekryterande chef identifierar och tar kontakt med potentiella sakkunniga för ärendet
 • Rekryterande chef meddelar HR vilka sakkunniga som har tackat ja till uppdraget
 • HR kontaktar sakkunniga och samlar in nödvändigt underlag inför AU-beredningen
 • Underlag skickas till GVS
 • AU godkänner/avslår föreslagna sakkunniga
 • OM avslag: Rekryterande chef tar fram nya förslag på sakkunniga
 • När sakkunniga godkänns: HR ger dem behörighet att läsa ansökningar

Notera att:

 • Förslag på sakkunniga skall vara påtänkta redan i Anhållan
 • Ta kontakt med fler än enbart 2 sakkunniga för mindre risk för avhopp/nejtack
 • Chansen att sakkunniga tackar ja till uppdraget är större om första kontakten/förfrågningen kommer från rekryterande chef/prefekt, än från HR
 • Underlag som kommer in försent, hanteras först vid nästa deadline