Till innehåll på sidan

Techno-economic assessment of wind energy for renewable hydrogen production in Sweden

Tid: On 2019-04-03 kl 13.00

Plats: Sal F3, Lindstedtsvägen 26, KTH

Ämnesområde: Energiteknik

Respondent: Shahid Hussain Siyal , Energiteknik

Opponent: Assoc. Prof. Alberto Traverso, Energy systems, University of Genova, Italien

Handledare: Prof. Mark Howells