Till innehåll på sidan

E-postlistor vid ITM-skolan

E-postlistor går till en grupp adresser och används för informationsspridning till gruppen adressen syftar på.

Obs! Undvik utskick till e-postlistor i den mån det går. Kontakta istället infomaster@itm.kth.se  för att få med informationen i det interna nyhetsbrevet eller i andra kanaler.

Generella ITM-grupper

Doktorander: doktorander-itm@kth.se
Lärare: larare-itm@kth.se
Rekryteringskommittén – fakultet: rekrytering-itm@kth.se
Docentkommitté: docentkom-itm@kth.se

Skolkansliet

Skolkansliet + utb.kansliet + exp Sing-sing & Nord: deansoffice-itm@kth.se
Skolkansliet – korridoren & Servicecenter: dokorridor-itm@kth.se
Utbildningskansliet Stockholm: personal-kansli@itm.kth.se
Utbildningskansliet Södertälje: hpu-admin@kth.se

Institutioner

Hållbar produktionsutveckling (HPU)

All på HPU: hpu-personal@kth.se
Alla lärare HPU, inkl. konsulter: hpu-larare@kth.se
Faculty club HPU: hpu-larare-fast@kth.se
Enheten Processledning och hållbar produktion, PHP: hpu-php@kth.se
Enheten Avancerade underhållssystem och produktionslogistik, AUP: hpu-aup@kth.se
Administration/Kansli: hpu-admin@kth.se

Idustriell Produktion (IIP)

Alla på IIP: staff-iip@kth.se
Doktorander IIP: doktorander-iip@kth.se
Lärare IIP: larare@iip.kth.se
Faculty club IIP: faculty-iip@itm.kth.se

Energiteknik (EGI)

Alla på EGI: employedategi@energy.kth.se
Alla doktorander EGI: phdstudentsategi@energy.kth.se
 

Industriell ekonomi och organisation (INDEK)

Anställda på INDEK: personal@indek.kth.se
Doktorander inkl. industri INDEK: doktorander@indek.kth.se
Faculty club INDEK: fakultet@indek.kth.se

Maskinkonstruktion (MMK)

Alla på MMK: mmk@md.kth.se
Doktorander MMK: doktorander@md.kth.se
Lärare MMK: larare@md.kth.se
Handledare MMK: handledare@md.kth.se
Ledningen MMK: ledning@md.kth.se
Ledningsgruppen MMK: ledningsgruppen@md.kth.se

Materialvetenskap (MSE)

Alla på MSE: mse@mse.kth.se
Doktorander MSE: doktorander@mse.kth.se
Lärare MSE: larare@mse.kth.se
Personal på enheten MVD Processer: mvd@mse.kth.se
Lärare och forskare på enheten MVD Processer: senproc@mse.kth.se
Personal på enheten MVE Strukturer: mve@mse.kth.se
Lärare och forskare på enheten MVE Strukturer: senstruc@mse.kth.se
Personal på enheten MVF Egenskaper: egenskaper@mse.kth.se
Lärare och forskare på enheten MVF Egenskaper: senprop@mse.kth.se

Ledningsgruppen MSE: ledningsgrupp@mse.kth.se
Prefekt Materialvetenskap: prefekt@mse.kth.se
Studierektor Materialvetenskap: studierektor@mse.kth.se
Masterfrågor till studierektor MSE: master@mse.kth.se
Labbansvariga MSE: labs@mse.kth.se
Hultgren Laboratory: limsail@mse.kth.se
Skyddsombud på MSE: skyddsombud@mse.kth.se
Verkstadsansvarig MSE: workshop@mse.kth.se

Lärande

Alla på Lärande: larande@itm.kth.se
Lärare på Lärande: larare-larande@itm.kth.se

Nätverk och grupper på ITM

Kemikaliegruppen ITM: Kemikalier-itm@kth.se
Labbgruppen ITM: labb-itm@kth.se
Brandskyddsgruppen ITM: Brandskydd-itm@kth.se
Brandfarligvaragruppen ITM: Brandfarligvara-itm@kth.se
Krisansvariga övergripande ITM: Kris-itm@kth.se