Beslut från Högskoleverket om nya antagningsregler till högskolan 2010

Publicerad 2007-12-13

Högskoleverket har beslutat om vilka områdesbehörigheter och områdeskurser som ska tillämpas vid antagningen till högskolan hösten 2010.

Det har även fastställts vilken områdesbehörighet som ska gälla för ett utbildningsprogram som vänder sig till nybörjare och som leder till en yrkesexamen. Högskolorna och universiteten får bestämma vilka områdesbehörigheter som ska gälla för övriga utbildningar. De nya föreskrifterna gäller för de statliga universiteten och högskolorna inklusive Sveriges lantbruksuniversitet.