Förebyggande brand - övning med brandsläckare, 24 nov

Publicerad 2008-11-18

Praktik med handbrandsläckare som ger deltagarna utbildning i praktiskt handhavande av handbrandsläckare och att släcka brand i fyrfat.

Målgrupp: samtliga anställda
Omfattning: ca 1 timme
Språk: Svenska
Datum och tid : Måndagen den 24 november kl 15.00.
Anmälan vie e-post senast den 20 november till lenaed@kth.se.
Bekräftelse skickas.