Internwebben blir Intranät

Publicerad 2009-01-26

Måndagen den 26 januari stängs största delen av KTHs internwebb ner och istället lanseras KTH Intranät. Samtidigt lanseras personaltidningen Campi i form av webbtidning.

Intranätets lansering innebär att den sista delen av KTHs gemensamma webbplatser nu överförs i webbpubliceringsverktyget Polopoly. Intranätet kommer att ha ett utseende som skiljer sig från KTHs övriga gemensamma webbplatser, men ändå ha en grundform som känns igen från dessa. Navigering och innehållstruktur skiljer sig avsevärt från den gamla internwebben. Innehållet är mer ändamålsenligt strukturerat och mer överblickbart än tidigare.

Möjlighet finns nu också att begränsa läsrättigheterna till innehåll för vissa användargrupper. Sidor som kräver särskild behörighet leder besökaren till KTHs inloggningsserver där kth-id matas in innan besökaren skickas vidare till det önskade innehållet. Merparten av innehållet på KTH Intranät kommer dock att vara öppet för alla.

Som långvarig användare av den gamla internwebben kan det dröja en stund innan du lär dig hitta i den nya strukturen. Första tiden kommer även sökfunktionen att vara delvis opålitlig, då det tar en tid för sökmotorn att indexera alla nya sidor medan gamla sidor samtidigt kan finnas kvar i sökmotorns index. Under en övergångsperiod kommer även delar av den gamla internwebben att finnas insprängd i intranätet.

Du kan redan nu ta en förhandstitt på intranätet och Campi på adresserna http://intra.kth.se respektive http://campi.kth.se.