Till innehåll på sidan

Medarbetarundersökning 2013

Publicerad 2013-11-25

Nu är det dags för KTH:s medarbetarundersökning, ett verktyg för att få större kunskap om hur du som KTH-anställd upplever arbetssituation och arbetsplats. Dina svar ger viktig information om vad som behöver utvecklas och förbättras.

Medarbetarundersökningen är ett partgemensamt projekt och det är viktigt för både arbetsgivaren och arbetstagarorganisationerna att så många som möjligt deltar.

Efter att enkäten stängts för inkommande svar kommer all individidentifiering att tas bort. Ingen inom KTH kommer att ha tillgång till individuella svar utan alla data hanteras av leverantören, Quicksearch. Vid rapportering av resultaten kommer endast grupper om minst tio personer att redovisas.

Det tar ca 15-20 minuter att svara på alla frågor, du kan göra paus och stänga ner undersökningen för att komma tillbaka senare men du kan då inte ångra de svar du tidigare fyllt i.

Om du har tekniska problem att genomföra undersökningen, kontakta Quicksearch support på 0729-62 57 24 Frågor om själva undersökningstekniken, hantering av enkätresultat mm; kontakta projektledare: Anna Kilander

Du kan hitta mer information om undersökningen på: www.intra.kth.se/anstallning/medarbetarundersokning

För ytterligare information kontakta:

Carolina Ström, UF, Personalavdelningen

E-mail: medarbetarundersokning@kth.se