Nytt avtal för tryck och formgivning

Publicerad 2007-12-11

Avtalet gäller from 1/12-2007.
Uppdraget avser framtagning av följande trycksaker för KTH; licentiat- och doktorsavhandlingar, rapportserier, kompendier, visitkort, korrespondenskort, brevpapper, enklare foldrar, postersoch affischer samt layout och originalproduktion för dessa trycksaker enligt kravspecifikationen, bilaga 1 i avtalet.

Därutöver tillkommer kopiering både i svart/vitt och i färg samt OH-utskrifter.

Mer information kommer innom kort!