Till innehåll på sidan

Samannonsering, doktorandtjänster - deadline 13/4

Publicerad 2015-04-07

Annonsering av alla lediga studieplatser på forskarnivå skall ske KTH-gemensamt. Måndagen den 13 april är det deadline till april månads annonsering. Publiceringsdatum är 23 april.

Personalstaben hjälper till med framtagande av kravprofil, annons, urval och intervjuer i den mån det behövs och önskas. I annat fall önskar staben att alla annonser skickas till Personalstaben för granskning så skickar vi dem vidare för publicering.

// Anna Thöresson Berg
HR ansvarig