Till innehåll på sidan

Seminarieserie om plagiering

Publicerad 2008-11-24

Plagieringsfusk ses som ett problem inom högre utbildning, såväl internationellt som i den svenska högskolan. Ny teknik har gjort all världens information tillgänglig för våra studenter, vilket påverkar hur de tar sig an sina studieuppgifter. Högskolan behöver stödja studenterna att förstå de krav och förväntningar som ställs på dem i utbildningen.

För att stödja högskolornas fortsatta arbete mot plagieringsfusk inbjuder Högskoleverket nu till en kostnadsfri seminarieserie på engelska ledd av Jude Carroll, internationell expert på plagiering i högre utbildning. Hon gästar KTH under detta läsår.
Samtliga seminarier hålls på KTHs bibliotek.
Anmälan skickas till kil.ok.suh@hsv.se senast den 28 november 2008.