Tryck och formgivning

Publicerad 2008-04-08

KTH har ramavtal för tryck och formgivning. Vilket innebär att vid tryck eller formgivning externt måste ett avrop ske till av KTH upphandlade tryckerier/byråer.

Formgivning - Uppdraget avser formgivning och layouttjänster för produktioner i tryck såsom annonser, foldrar, broschyrer, kataloger, affischer, roll-ups, utställningsmaterial etc i enlighet med KTH:s grafiska profil.

Tryck - Uppdraget avser framtagning av följande trycksaker för KTH; licentiat- och doktorsavhandlingar, rapportserier, kompendier, visitkort, korrespondenskort, brevpapper, enklare foldrar, posters och affischer samt layout och originalproduktion för dessa trycksaker enligt avtalets enligt given kravspecifikation, bilaga 1 i avtalet.

Mer information och lathud för avrop hittar du under KTHs centrala sidor om KTH ramavtal. Se länk till höger.