Utbildning i förebyggande brand

Publicerad 2008-10-03

En halvdagsutbildning i förebyggande brand erbjuds för alla anställda
på ITM-skolan Tisdagen den 28 oktober kl 08.30—12.00, sal A2, Östermalmsgatan 26 (Arkitektur).

Föreläsare är Stefan Wittberg, Brandmästare, Stockholms brandförsvar.

Kursen ger oss goda kunskaper i förebyggande brand samt kunskap om rätt agerande vid en brandsituation såväl i hemmet som på arbetsplatsen.

Kursen innehåller bl a:
- Brandfysik
- Den första viktiga insatsen
- Brandorsak
- Lokala risker
- Förebyggande åtgärder
- Rädd - varna – larma - släck
- Brandförlopp
- Utrymning
- Psykologiskt beteende

Anmälan görs senast 20 oktober till Seija Natri
seija.natri@itm.kth.se

Inbjudan i pdf-format hittar du i högermenyn.