Utlysning av stipendier

Publicerad 2008-05-22

Stiftelsen Walfrid Peterssons Minnesfond
Stipendiet avser resebidrag och riktar sig till lärare inom utbildningsområdena maskinteknik och materialvetenskap vid KTH. Disponibelt belopp 42 000 kr.

I ansökan ska ändamålet med stipendiet anges samt en kostnadsberäkning bifogas.

Ansökningarna ska vara inkomna till kansli ITM senast den 5 juni.
Märk kuvertet ”Stipendieansökan”.

Adress: KTH, Utbildningskansli ITM, 100 44 Stockholm