Till innehåll på sidan

Utlysning av stipendier ur ITM skolans stiftelser

Publicerad 2013-11-15

För samtliga stipendier gäller att i ansökan ska ändamålet med stipendiet anges samt en kostnadsberäkning bifogas.

Ansökningarna ska vara inkomna till ITM Skolan, Att. Gülten Baysal senast den 1 december 2013. Märk kuvertet ”Stipendieansökan”. Adress KTH, Deans Office, Lindstedtsvägen 30, 100 44 Stockholm.

Stiftelsen De första M4 fond (disp belopp 7 300 kr) (Dnr M-2013-0804)

Stiftelsens ändamål är att utdela stipendier till begåvad och skötsam teknolog inom utbildningsprogram maskin eller inom avdelningen för farkost och flyg. Företräde lämnas åt teknolog inom de två högsta årsklasserna.

Stipendiet är avsett till teknolog på masternivå verksam inom maskinkonstruktion/ farkostteknik från KTH.

Stiftelsen Georg Elfving (disp belopp 43 800 kr) (Dnr M-2013-0803)

Stiftelsens ändamål är att utdela stipendium till en studerande inom avdelningen för värme- och sanitetsteknik, som utmärkt sig för framgång i studierna samt ådagalagt ett hedrande uppförande.

Stiftelsen A H Göransson (disp belopp 36 400 kr). Dnr M-2013-0806

Stiftelsens ändamål är att utdela stipendium åt person av svensk nationalitet, som efter slutande studier vid avdelningen för Materialvetenskap, eller efter på annat sätt vunnen lämplig kvalifikation, ägnar sig åt sådant vetenskapligt forskningsarbete, som kan bli av betydelse för svenskt järns och ståls framställning och förädling.

Ansökan ska klart beskriva ändamålet med stipendiet samt åtföljas av betyg, rekommendation av handledare samt kostnadsberäkning

Yngströms Stiftelse (disp belopp 52 900 kr). Dnr M-2013-0805

Stiftelsens ändamål är att dela ut stipendium till person av svensk nationalitet som har genomgått en civilingenjörsutbildning i Materialdesign och som önskar utföra självständiga undersökningar och studier. 

Stipendiet riktar sig till civilingenjör av svensk nationalitet inom området materialdesign, som avser slutföra doktorandstudier/licentiatavhandling samt för forskningsprojekt. Sökande inom metallurgi har företräde.

Ansökan ska klart beskriva ändamålet med stipendiet samt åtföljas av betyg, rekommendation av handledare samt kostnadsberäkning.