Till innehåll på sidan

Viktig information gällande friskvårdskvitton och årsskiftet

Publicerad 2014-01-10

Om man registrerar och skickar in friskvårdskvitton i januari 2014 så väljer den anställde själv vilket år som ska belastas, 2013 eller 2014 års friskvårdsbidrag.

Vid valet av år så kan man sedan se den summa man har kvar att använda. Friskvårdsbidragsstorleken för 2014 baseras på anställningens sista dag i lönesystemet, den dag man registrerar.

Alla friskvårdsbeställningar som görs i portalen belastar automatiskt det år då beställningen görs.

Se även: