Till innehåll på sidan

Anmälan av diskriminering och trakasserier

Här hittar du som anställd på ITM-skolan information om vart du kan vända dig om du blir utsatt för eller blir vittne till diskriminering, trakasserier, sexuella trakasserier eller kränkande särbehandling.

För att få stöd när du upplevt att du eller någon i din närhet blivit diskriminerad, trakasserad, sexuellt trakasserad eller blivit utsatt för kränkande särbehandling vänder du dig till en utsedd kontaktperson, se nedan. Du kan också vända dig till din närmaste chef eller en annan medarbetare som du har förtroende för.

Du kan alltid kontakta oss för att höra dig för och få råd, utan att en utredning inleds. Det är alltid den som utsätts som avgör om hen vill att anmälan ska leda till en utredning. Syftet med din kontakt är att stoppa ett oönskat beteende. 

Kontakt

Om du är anställd, kontakta:

Om du är student, kontakta:

Läs mer om stöd och anmälan på KTH.