Anmälan av tillbud, risk och arbetsskada /Reporting incidents, risks and occupational injuries

Vad är tillbud, risk och arbetsskada?

Blankett / Form

Anmälan av tillbud, risk och arbetsskada

Reporting incidents or occupational injuries