Återsamlingsplatser vid utrymning

Campus Valhallavägen

Vid större bränder/olyckor gäller KTH:s gemensamma återsamlingsplats, framför KTH-hallen.

Annars;

Indek & skolkansliet

Plan 2-7: Torget framför entrén Lindstedtsvägen 30
Plan 1: Teknikringen 34.

EGI & utbildningskansliet

"Maskinparken" vid sandlådorna nedanför backen, nedanför Brinelllvägen 68.

IIP

"Maskinparken" vid sandlådorna nedanför backen, nedanför Brinelllvägen 68.

MMK

Parkeringen nedanför Brinellvägen 89.

MSE

Parkeringen framför KTH hallen.

TMT

Bilparkeringen på innergården.