Krisplan ITM

Varje institution på ITM har en beredskapsplan för åtgärder som ska vidtas vid en akut krissituation.

De finns att ladda ner längre ner på den här sidan under respektive enhet och finns även fysiskt placerad på ett antal ställen. Var just din krisplan finns, ser du nedan.

Vid kris: Larma – agera – bearbeta – utvärdera

Den som först informeras om det inträffade kontaktar omedelbart krisansvariga, se krisplan. De kopplar vid behov annan kompetens till sig.

Se även:

Krisplaner i ITM:s olika verksamheter

EGI

Krisplan Energiteknik - EGI (pdf 290 kB)

Krisplanen finns även på nedanstående platser:
Anneli Ylitalo-Qvarfordts rum (K413) Brinellvägen 68
Kopieringsrummet på plan 4, K423
EKV´s kök
ETT´s kök
ETT´s labb
EKV´s verkstad

HPU

Krisplan Hållbar produktionsutveckling - HPU (pdf 487 kB)

Krisplanen hänger även på anslagstavlan i personalrummet.

IIP

Krisplanen hänger på plan 2 Brinellvägen 68 på anslagstavlan, intill kopieringsrummet.

Indek

Krisplan Industriell ekonomi och organisation - INDEK (pdf 426 kB)

Krisplaner finns anslagna i köket på våningsplan 2, 3N, 5N och på INDEK:s expedition.

Lärande

Krisplan Insitutionen för Lärande, Campus (pdf 302 kB)

Krisplan Vetenskapens Hus - VS (pdf 424 kB)

Krisplan Naturens Hus - NH (pdf 424 kB)

MMK

Krisplan Maskinteknik - MMK (pdf 359 kB)

Krisplanen finns även på nedanstående platser:
Sofia Ritzén, plan 3, rum B342
Gunilla Hugosson, plan 2, rum B215
Martin Edin Grimheden, plan 4, rum A425

MSE

Krisplan Materialvetenskap - MSE (pdf 323 kB)

Krisplanen finns även på nedanstående platser:
Anslagstavlan i postrummet M119
Anslagstavlan i pentryt N114

Skolkansliet, Lindsteds väg 30

Krisplan Skolkansliet (pdf 412 kB)

Krisplan hänger på väggen i köket, bredvid plåstren/ovanför kaffebryggaren.

Utbildningskansliet, Brinellvägen 68

Krisplanen hänger bredvid förbandslådan i kopieringsrummet samt på anslagstavlan i köket.