Till innehåll på sidan

Administration av EU‐projekt

Det här är en processbeskrivning för hur FP7 EU‐projekt inom forskning (partnerskap) ska administreras på ITM-skolan. Den vänder sig till dig som är projektledare eller administratör.

Upprättad: 2014-11-26
Processägare: EU-gruppen inom Ekonomistaben på ITM-skolan
Aktörer i processen: EU, Koordinator, Research Support Office, Projektledare,
Enhetschef för Administrationen, Ekonomistab vid ITM-skolan, Registrator vid ITM-skolan, Skolchef, Prefekt
Tidsperiod:  Löpande

Processkarta

Kommer inom kort.

Processkarta Administration av EU‐projekt för utskrift

Processbeskrivning

Kommer inom kort.

Mer frågor?

Har du frågor rörande EU-projekt, kontakta ekonomistaben: ekonomistab@itm.kth.se .

Delegationsändring i EFH 2022‑03‑25
EU‐projekt 2022‑03‑18
Fakturahantering 2022‑03‑25
Kundfakturering 2022‑03‑18
Projektuppstart 2022‑09‑20
Sakattestering av faktura 2022‑03‑18
Arvoden 2020‑06‑10
Reseräkningar 2020‑06‑04
Inrättande av kurs på forskarnivå 2022‑04‑22
Inrättande av doktorsprogram 2022‑04‑22
Disputation 2024‑01‑30
Byte eller tillägg av handledare 2022‑04‑22
KS-administration 2023‑01‑25
Tentamen – administration 2020‑06‑10
Direktupphandling mellan 0 – 50 000 kr 2022‑06‑09
Direktupphandling mellan 50 000 – 100 000 kr 2022‑06‑09
Direktupphandling mellan 100 000 – 700 000 kr 2022‑06‑09
Inköp av tillfälliga lärarinsatser genom tjänsteupphandling 2022‑06‑09
ITM-skolans rutiner för studentinflytande