Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Byte eller tillägg av handledare

Det här är en processbeskrivning för hur en forskarstuderande byter handledare på ITM-skolan eller lägger till en extra handledare. Den vänder sig till dig som är forskarstuderande eller handledare på ITM.

Uppdaterad: 2022-04-22
Processägare: Forskarutbildningskansliet
Aktörer i processen: Doktorand, HH (Huvudhandledare), Ny handledare, FoU admin (Forskarutbildningshandläggare på ITM-skolan), FA (forskarutbildningsansvarig på ITM-skolan), ISP-supporten.
Tidsperiod:  Löpande

Processbeskrivning

  1. Doktorand, huvudhandledare och ny handledare fyller i blanketten "Ansökan om byte/ny handledare."
  2. De skickar blankettten till FoU admin.
  3. FoU admin tar det vidare med forskarutbildningsanvariga eller doktorsprogramansvariga.

  4. FoU admin fyller i manualen för registrering i ISP-systemet av ny eller vid byte av handledare.

  5. FoU admin skickar in kopia på byte av huvudhandledare till alla inblandade och till ISP-supporten samt lägger in det i Ladok.

  6. ISP-supporten registrerar ändringen i ISP-systemet.

Frågor?

Har du frågor rörande processen för byte av handledare, kontakta forskarutbildningskansliet: phdsupport@itm.kth.se .

Delegationsändring i EFH 2022‑03‑25
EU‐projekt 2022‑03‑18
Fakturahantering 2022‑03‑25
Kundfakturering 2022‑03‑18
Projektuppstart 2022‑09‑20
Sakattestering av faktura 2022‑03‑18
Arvoden 2020‑06‑10
Reseräkningar 2020‑06‑04
Inrättande av kurs på forskarnivå 2022‑04‑22
Inrättande av doktorsprogram 2022‑04‑22
Disputation 2024‑01‑30
Byte eller tillägg av handledare 2022‑04‑22
KS-administration 2023‑01‑25
Tentamen – administration 2020‑06‑10
Direktupphandling mellan 0 – 50 000 kr 2022‑06‑09
Direktupphandling mellan 50 000 – 100 000 kr 2022‑06‑09
Direktupphandling mellan 100 000 – 700 000 kr 2022‑06‑09
Inköp av tillfälliga lärarinsatser genom tjänsteupphandling 2022‑06‑09
ITM-skolans rutiner för studentinflytande