Till innehåll på sidan

Delegationsändring i EFH

Det här är en processbeskrivning för hur delegationsändring i EFH (elektroniska fakturahanteringssystemet) ska hanteras på ITM-skolan. Den vänder sig till dig som är medarbetare.

Uppdaterad: 2022-03-18
Processägare: Ekonomistaben på ITM-skolan, Malin Vennertun
Aktörer i processen: VhC (Verksamhetscontroller), Ekonomistaben (Ekonomistaben på ITM-skolan), Registrator ITM, Skolchef, Fakturaservice-Reskontragruppen (GVS)
Tidsperiod:  Löpande

Processkarta

Processkarta delegationsändring i EFH. Finns även i textform på den här sidan.

Processkarta Delegationsändring i EFH för utskrift (pdf 91 kB)

Processbeskrivning

Den numrerade listan som följer är inte i kronologisk ordning utan är beskrivningar till processkartans rutor.

 1. VhC beställer blankett EFHD2 i Agresso genom att fylla i org i rutan ”Ange Org.kod” och sparar (F12).
 2. VhC gör ändring i blanketten under Ekonomisk attestant/Attestordning genom att fylla i personnummer utan bindestreck. Fyller även i beloppsrutorna 0, 250 000 och 100 000 000.
 3. VhC kollar att arbetsledaren finns för alla ekonomiska attestanter. Om arbetsledare saknas eller ska bytas ut fyll i flik ”Ny arbetsledare”. Vid frågor vänder hen sig till SLIPS/Ekonomistaben.
 4. VhC skickar blanketten till SLIPS/Ekonomistaben.
 5. Ekonomistaben granskar blanketten och korrigerar eventuella fel och lämnar blanketten vidare till skolchefen för underskrift (blå mappen).
 6. Skolchefen skriver under blanketten och återlämnar till Ekonomistaben (blå mappen).
 7. Ekonomistaben skannar in en pdf och skickar till GVS: ekonomi@kth.se.
 8. GVS ändrar delegation i Agresso. 
 9. GVS meddelar Ekonomistab att ändringen/arna är genomförd/a.
 10. Ekonomistaben vidarebefordrar bekräftelsen till VhC.
 11. VhC tar emot bekräftelsen.
 12. Ekonomistaben lämnar blanketten till registrator för arkivering, diarieföring.
 13. Registrator diarieför och arkiverar blanketten.

Frågor?

Har du frågor rörande delegationsändring i EFH, kontakta ekonomistaben: ekonomistab@itm.kth.se .

Delegationsändring i EFH 2022‑03‑25
EU‐projekt 2022‑03‑18
Fakturahantering 2022‑03‑25
Kundfakturering 2022‑03‑18
Projektuppstart 2022‑09‑20
Sakattestering av faktura 2022‑03‑18
Arvoden 2020‑06‑10
Reseräkningar 2020‑06‑04
Inrättande av kurs på forskarnivå 2022‑04‑22
Inrättande av doktorsprogram 2022‑04‑22
Disputation 2024‑01‑30
Byte eller tillägg av handledare 2022‑04‑22
KS-administration 2023‑01‑25
Tentamen – administration 2020‑06‑10
Direktupphandling mellan 0 – 50 000 kr 2022‑06‑09
Direktupphandling mellan 50 000 – 100 000 kr 2022‑06‑09
Direktupphandling mellan 100 000 – 700 000 kr 2022‑06‑09
Inköp av tillfälliga lärarinsatser genom tjänsteupphandling 2022‑06‑09
ITM-skolans rutiner för studentinflytande