Till innehåll på sidan

Disputation

Det här är en processbeskrivning för hur disputation fungerar. Den vänder sig till dig som är Forskarstuderande.

Uppdaterad: 2022-10-27
Processägare: Forskarutbildningskansliet
Aktörer i processen: Doktorand (Forskarstuderande på ITM‐skolan), FoU admin (Forskarutbildningshandläggare på ITM‐skolan), HH (Huvudhandledare), FA (Forskarutbildningsansvarig på ITM‐skolan), Ceremonimästare på KTH.
Tidsperiod:  Löpande

Processbeskrivning

En disputation får endast anordnas under perioderna 15 augusti – 20 december och 7 januari – 15 juni.

Datum som infaller inom de perioderna kallas för terminsveckor. När du räknar veckor för att uppfylla kraven är det endast tid under terminen som räknas. Om du till exempel planerar att hålla din disputation den 15 augusti ska du räkna tio veckor bakåt från den 15 juni.

Alla blanketter finns i blankettarkivet, under forskarutbildning.

Riktlinjer om forskarutbildning på KTH

10 veckor innan disputation

 1. Huvudhandledaren lämnar in blanketten Ansökan om beslut av förhandsgranskare .
  • Förhandsgranskaren ska vara antagen som docent vid KTH eller inneha en docentur vid ett annat lärosäte, och ha kompetens inom aktuellt ämne på forskarnivå. ... Gällande jävsregler ska beaktas. (Riktlinje om utbildning på forskarnivå, 6.2.6)
  • "Förhandsgranskaren kan utses till ersättare." (Riktlinje om utbildning på forskarnivå, 6.4.2)
 2. Doktoranden får ett separat mail med TRITA nr samt information om DIVA/ ISBN nr.
 3. Doktoranden kontrollerar så att alla kurser är registrerade i Ladok, att hen har tillräckligt med hp för sin doktorsexamen. 

6 veckor innan disputation

 1. Huvudhandledaren lämnar in följande till FoU admin:
 2. Huvudhandledaren säkerställer att disputationer och licentiatseminarier tillgängliggörs för åskådare även digitalt.
 3. Handläggaren granskar underlaget och tar fram ett beslut som alla berörda personer och servicecenter@kth.se  får.
 4. Servicecenter som tar hand om allt praktiska inför disputationen (bokning av lokal, resor, hotell, fika, blommor, hjälper till med utskick av avhandlingar) och om det är något annat så mailar ni själva till servicecenter med er fråga.

Senast 3 veckorinnan disputation

Doktoranden säkerställer att: 

 • avhandlingen är färdigtryckt och distribuerad,
 • avhandlingen läggs upp i DIVA, 
 • distributionslistan lämnas till FoU admin,
 • färdigställd ISP finns i systemet. 

1 vecka innan:

 • Huvudhandledaren kontaktar IT-support för att få hjälp att skapa ett Zoom-webbinarium. 
 • Huvudhandledaren skickar Zoom-länken till FoU admin som lägger in den i Diva. 

Efter disputation/licentiatseminarium

 1. Doktoranden ansöker om doktorsexamen/licentiatexamen själv via webbformuläret genom att logga in med sitt KTH-konto under ”mina tjänster” efter disputation/licentiatseminarium. 
 2. En gång per år kallar KTH:s ceremonimästare alla med avklarad doktorsexamen till doktorspromovering.
Delegationsändring i EFH 2022‑03‑25
EU‐projekt 2022‑03‑18
Fakturahantering 2022‑03‑25
Kundfakturering 2022‑03‑18
Projektuppstart 2022‑09‑20
Sakattestering av faktura 2022‑03‑18
Arvoden 2020‑06‑10
Reseräkningar 2020‑06‑04
Inrättande av kurs på forskarnivå 2022‑04‑22
Inrättande av doktorsprogram 2022‑04‑22
Disputation 2024‑01‑30
Byte eller tillägg av handledare 2022‑04‑22
KS-administration 2023‑01‑25
Tentamen – administration 2020‑06‑10
Direktupphandling mellan 0 – 50 000 kr 2022‑06‑09
Direktupphandling mellan 50 000 – 100 000 kr 2022‑06‑09
Direktupphandling mellan 100 000 – 700 000 kr 2022‑06‑09
Inköp av tillfälliga lärarinsatser genom tjänsteupphandling 2022‑06‑09
ITM-skolans rutiner för studentinflytande