Till innehåll på sidan

Sakattestering av faktura

Det här är en processbeskrivning för hur fakturor ska sakattesteras på ITM-skolan. Den vänder sig till dig som är sakattestant.

Uppdaterad: 2022-02-23
Processägare: Ekonomistaben på ITM-skolan, Malin Vennertun
Aktörer i processen: Sakattestant
Tidsperiod:  Löpande

Processkarta

Processkarta för sakattestering av faktura. Finns även i textform på den här sidan.

Processkarta Sakattestering av faktura för utskrift (pdf 76 kB)

Processbeskrivning

 1. Mail inkommer om att fakturan för ditt inköp finns i Agresso.
 2. Logga in via agresso.ug.kth.se.  Om du inte blir automatiskt inloggad ange UG\ före ditt användarnamn. Ex UG\evahgr. 
 3. Ta fram fakturan för granskning
 4. Stämmer allt på fakturan (pris, leverans etc)? Om JA- se punkt 12, om NEJ- se punkt 5.
 5. Är fakturan ställd till en annan sakattestant inom skolan? Om JA- se punkt 6, om NEJ- se punkt 7.
 6. Välj ”Vidarebefordra” och välj attestant i rullningslistan. Skriv kommentar. Fakturan går vidare till annan sakattestant.
 7. Är fakturan felaktigt skickad till dig? T.ex. fakturan är okänd eller sakattestant finns på en annan skola. Om JA- se punkt 8, om NEJ- se punkt 9.
 8. Skriv orsak i kommentarsfältet och välj ”Felaktig faktura”. Fakturan går vidare till SLIPS.
 9. Är fakturan korrekt ställd till dig men innehållet inte överensstämmer med beställningen? Om JA- se punkt 10.
 10. Skriv kommentar i kommentarsfältet och välj ”Parkera faktura”.
 11. Kontakta leverantören om kreditfaktura eller annan överenskommelse. Vid kredit attesteras båda fakturorna samtidigt. Se vidare punkt 25.
 12. Avser fakturan fika/måltid/representation? Om JA- se punkt 13, om NEJ- se punkt 14.
 13. Bifoga deltagarförteckning samt eventuellt program. Se vidare punkt 20.
 14. Avser fakturan inventarie/anläggning? Om JA- se punkt 15, om NEJ- se punkt 16.
 15. Bifoga blankett: "Frågor om anläggning" som finns på ITMs intranät. Se vidare punkt 20.
 16. Avser fakturan en resa? Om JA- se punkt 17, om NEJ- se punkt 18.
 17. Ange datum för ut- och hemresa, resmål och syfte i kommentarsfälten. Se vidare punkt 20.
 18. Avser fakturan en konsulttjänst? Om JA- se punkt 19, om NEJ- se punkt 20.
 19. Bifoga avtal eller specifikation av tjänst.
 20. Ange kort information eller syfte om inköpet i kommentarsfälten tex”Visitkort till Anna Larsson” eller ”Lärartjänst i kurs…”
 21. Ska fakturan delas på flera olika projekt? Om JA- se punkt 22, om NEJ-se punkt 25.
 22. Välj ”Till avancerat läge” Välj ”Dela upp raden”.
 23. Skriv in de olika projekt som inköpet ska konteras på.
 24. Välj ”Till normalläge”. Se vidare punkt 26.
 25. Skriv in projektet som inköpet ska konteras på.
 26. Sakattestera.

Frågor?

Har du frågor rörande sakattestering av faktura, kontakta ekonomistaben: ekonomistab@itm.kth.se .

Delegationsändring i EFH 2022‑03‑25
EU‐projekt 2022‑03‑18
Fakturahantering 2022‑03‑25
Kundfakturering 2022‑03‑18
Projektuppstart 2022‑09‑20
Sakattestering av faktura 2022‑03‑18
Arvoden 2020‑06‑10
Reseräkningar 2020‑06‑04
Inrättande av kurs på forskarnivå 2022‑04‑22
Inrättande av doktorsprogram 2022‑04‑22
Disputation 2024‑01‑30
Byte eller tillägg av handledare 2022‑04‑22
KS-administration 2023‑01‑25
Tentamen – administration 2020‑06‑10
Direktupphandling mellan 0 – 50 000 kr 2022‑06‑09
Direktupphandling mellan 50 000 – 100 000 kr 2022‑06‑09
Direktupphandling mellan 100 000 – 700 000 kr 2022‑06‑09
Inköp av tillfälliga lärarinsatser genom tjänsteupphandling 2022‑06‑09
ITM-skolans rutiner för studentinflytande