Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Tentamen – administration

Det här är en processbeskrivning för hur tentamen ska administreras på ITM skolan. Den vänder sig till dig som är lärare eller arbetar på servicecenter.

Upprättad: 2020-06-10
Processägare: Servicecenter
Aktörer i processen: Lärare, Utbildningskansliet GRU, Servicecenter.
Tidsperiod:  Löpande

Processkarta

Processkartan återges även i text på den här sidan.

Processbeskrivning

 1. Servicecenter öppnar tentamen.
 2. Efter anmälans stängning: Servicecenter meddelar ”Plussare” plats om det finns. Studenter utomlands planeras in.
 3. Servicecenter meddelar föranmälda studenter salsplacering, 1-7 dagar innan dagar innan tentamensdag.
 4. Läraren skickar tentamen via e-post till expeditionen senast 3 arbetsdagar innan tentamen.
 5. Servicecenter printar och packar tentamen.
 6. Tentamen genomförs.
 7. Servicecenter hämtar FUNKA-tentor. Skanning genomförs inom 2 arbetsdagar.
 8. Servicecenter informerar läraren om att tentan finns att hämta i expeditionen.
 9. Läraren hämtar tentamen i expeditionen och rättar inom 12 arbetsdagar. Är läraren okänd för stödpersonal kan legitimation begäras.
 10. Servicecenter verifierar tentor.
 11. Läraren återlämnar rättade tentor till expeditionen.
 12. Servicecenter skannar rättade tentor inom 1 arbetsdag. 
 13. Servicecenter förvarar tentorna i cirka 2 månader. 

Mer frågor?

Har du frågor rörande administrationen av tentamen, kontakta gru@itm.kth.se

Delegationsändring i EFH 2022‑03‑25
EU‐projekt 2022‑03‑18
Fakturahantering 2022‑03‑25
Kundfakturering 2022‑03‑18
Projektuppstart 2022‑09‑20
Sakattestering av faktura 2022‑03‑18
Arvoden 2020‑06‑10
Reseräkningar 2020‑06‑04
Inrättande av kurs på forskarnivå 2022‑04‑22
Inrättande av doktorsprogram 2022‑04‑22
Disputation 2024‑01‑30
Byte eller tillägg av handledare 2022‑04‑22
KS-administration 2023‑01‑25
Tentamen – administration 2020‑06‑10
Direktupphandling mellan 0 – 50 000 kr 2022‑06‑09
Direktupphandling mellan 50 000 – 100 000 kr 2022‑06‑09
Direktupphandling mellan 100 000 – 700 000 kr 2022‑06‑09
Inköp av tillfälliga lärarinsatser genom tjänsteupphandling 2022‑06‑09
ITM-skolans rutiner för studentinflytande