Till innehåll på sidan

Tentamen – administration

Det här är en processbeskrivning för hur tentamen ska administreras på ITM skolan. Den vänder sig till dig som är lärare eller arbetar på servicecenter.

Upprättad: 2020-06-10
Processägare: Servicecenter
Aktörer i processen: Lärare, Utbildningskansliet GRU, Servicecenter.
Tidsperiod:  Löpande

Processkarta

Processkartan återges även i text på den här sidan.

Processbeskrivning

 1. Servicecenter öppnar tentamen.
 2. Efter anmälans stängning: Servicecenter meddelar ”Plussare” plats om det finns. Studenter utomlands planeras in.
 3. Servicecenter meddelar föranmälda studenter salsplacering, 1-7 dagar innan dagar innan tentamensdag.
 4. Läraren skickar tentamen via e-post till expeditionen senast 3 arbetsdagar innan tentamen.
 5. Servicecenter printar och packar tentamen.
 6. Tentamen genomförs.
 7. Servicecenter hämtar FUNKA-tentor. Skanning genomförs inom 2 arbetsdagar.
 8. Servicecenter informerar läraren om att tentan finns att hämta i expeditionen.
 9. Läraren hämtar tentamen i expeditionen och rättar inom 12 arbetsdagar. Är läraren okänd för stödpersonal kan legitimation begäras.
 10. Servicecenter verifierar tentor.
 11. Läraren återlämnar rättade tentor till expeditionen.
 12. Servicecenter skannar rättade tentor inom 1 arbetsdag. 
 13. Servicecenter förvarar tentorna i cirka 2 månader. 

Mer frågor?

Har du frågor rörande administrationen av tentamen, kontakta gru@itm.kth.se

Delegationsändring i EFH 2020‑06‑04
Administration av EU‐projekt 2020‑06‑04
Fakturahantering i EFH 2020‑08‑03
Kundfakturering 2020‑06‑04
Projektuppstart 2020‑06‑04
Sakattestering av faktura 2020‑08‑03
Rekrytering av Teknisk-, administrativ- och servicepersonal 2020‑06‑10
Arvoden 2020‑06‑10
Reseräkningar 2020‑06‑04
Utlägg 2020‑06‑04
Studieuppehåll eller definitivt avbrott 2020‑08‑03
Revision av program/ämne/studieplan inom ämne 2020‑08‑03
Inrättande av ämne 2020‑12‑09
Inrättande av kurs på forskarnivå 2020‑07‑28
Inrättande av doktorandprogram 2020‑07‑28
Individuell studieplan 2020‑07‑28
Disputation 2020‑07‑28
Byte av handledare 2020‑07‑14
Kontrollskrivning (KS-administration) 2020‑06‑10
Tentamen – administration 2020‑06‑10
Inköp av tillfälliga lärarinsatser genom tjänsteupphandling 2020‑08‑03
ITM-skolans rutiner för studentinflytande