Till innehåll på sidan

ITM:s rutiner för rekrytering av doktorander

Anställning av doktorander sker enligt Högskoleförordningen (1993:100), 5 kap.

Annonsering av lediga doktorandplatser sker KTH-gemensamt vid nio tillfällen om året. Här hittar du datum för samannonsering 2019.

Vid rekrytering av doktorander krävs, förutom att finansiering finns, en anställningsprofil:

  1. Fyll i anställningsprofil för doktorander (OBS! Svenska är obligatoriskt, engelska är tillval)
  2. Maila den till HR tillsammans med prefekt och skolchefs godkännande (godkännandet sker genom FW- eller CC-mail)
  3. Annonsering i minst 10 dagar (rekommenderat: 3-4 veckor)

Det finns särskilda deadlines att ta hänsyn till inför samannonsering av doktorander. Här hittar du kommande deadlines.  Underlag som kommer in försent hanteras först vid nästa samannonseringstillfälle.

På KTH:s intranät hittar du aktuell anställningsprofil och övriga tips och mallar (t.ex. intervjumall m.m.)

Läs mer om doktorandrekrytering på KTH:s intranät

Tillhör: ITM
Senast ändrad: 2022-02-21