Till innehåll på sidan

Tjänsteresor på ITM-skolan

Mer om tjänsteresor på KTH

Reseräkningar på ITM-skolan

  1. Skriv ut din reseräkning. Bifoga resplan, boardingkort/tågbiljetter, originalkvitton och konferensprogram/agenda samt skicka till Skolkansliet, HR, Lindstedtsvägen 30.
  2. Om din reseräkning blir underkänd behöver du skriva ut din reseräkning och skicka in den på nytt till Skolkansliet, HR efter komplettering.
  3. Skanna in dina kvitton och bilagor. Bifoga även dessa med räkningen digitalt.

Frågor och hjälp med reseräkningar

Om du har frågor eller behöver hjälp, kontakta ​​​​​​​resor@itm.kth.se.

Resegranskare på ITM-skolan kan hjälpa dig med:

  • Reseförsäkringskort. Skicka ett mail till resor@itm.kth.se .
  • Reseförskott. Skriv ut och skicka till Skolkansliet, HR. 
  • Sakattestant. Skicka ett mail till resor@itm.kth.se  med uppgift om vem som ska attestera dina resefakturor.