Utbildningsadministration

On 22 november - Sö 31 december

2017-11-30T00:00 2017-11-30T23:59 Sista dag att lägga in övriga uppgifter inklusive Bilaga 1 Kurslista i utbildningsplanen för program med start HT18 (Kopps) Sista dag att lägga in övriga uppgifter inklusive Bilaga 1 Kurslista i utbildningsplanen för program med start HT18 (Kopps)
2017-11-30T00:00 2017-11-30T23:59 Sista dag för att lägga in önskemål om kurstillfälle i Kopps för HT18/VT19 (Kopps) Sista dag för att lägga in önskemål om kurstillfälle i Kopps för HT18/VT19 (Kopps)
2017-12-15T00:00 2017-12-15T23:59 Sista dag för att sammanfoga och ändra kurstillfällesstatus till ”Ansökt” i Kopps för HT18/VT19 (Kopps) Sista dag för att sammanfoga och ändra kurstillfällesstatus till ”Ansökt” i Kopps för HT18/VT19 (Kopps)
Till sidans topp