Docentföreläsning: Det komplexa samspelet mellan undervisning och lärande

Tid: Ti 2017-11-14 kl 10.15

Föreläsare: Maria Weurlander

Plats: SydÖstra Galleriet, Osquars backe 31

Den 14 november kl. 10.15 kommer Maria Weurlander att hålla sin docentföreläsning med titeln Det komplexa samspelet mellan undervisning och lärande.

Du är varmt välkommen att lyssna till denna i SydÖstra Galleriet, ECE-skolan!

Undervisning och lärande sägs ibland vara två sidor av samma mynt.

Men förhållandet mellan undervisning och lärande är komplext och mångdimensionellt. För att bättre förstå detta samspel behövs olika typer av forskningsansatser med olika forskningsmetoder. Föredraget kommer att belysa det komplexa samspelet mellan undervisning och lärande med utgångspunkt i några empiriska studier om studenters lärande i högre utbildning. Avslutningsvis görs en reflektion över möjligheter och svårigheter med pedagogisk utveckling på vetenskaplig grund.

Hjälpte denna sida dig?
Tack för din åsikt!
2017-11-14T10:15 2017-11-14T10:15 Docentföreläsning: Det komplexa samspelet mellan undervisning och lärande Docentföreläsning: Det komplexa samspelet mellan undervisning och lärande
Till sidans topp