KTH Intranät

Skapa omslag till examensarbete

Detta formulär genererar ett svenskspråkigt omslag. Om du vill ha ett engelskspråkigt omslag ska du följa länken In English till höger.

När du fyllt i examensarbetets nivå och poäng samt den examen som examenarbetet ingår i kommer möjliga alternativ för huvud-, teknik- eller ämnesområde för din examen att komma upp i rullgardinsmenyn.

För högskoleingenjörsexamen och civilingenjörsexamen ska teknikområdet anges, vilket du känner igen från namnet på ditt program. För masterexamen hittar du huvudområdet genom att slå upp kursplanen för examensarbetskursen i kurs- och programkatalogen. Om kursen har flera huvudområden så behöver du fråga någon ansvarig för programmet eller inspektera huvudområdena för de fördjupande kurser på avancerad nivå som du läst och välja det huvudområde där du läst minst 30 hp.

Du kan ange plats för radbrytningar i detta fält med <br/>. Övriga tillåtna taggar är de för <i>kursiv</i>, <sup>upphöjd</sup> eller <sub>nedsänkt</sub> text.
Du kan ange plats för radbrytningar i detta fält med <br/>. Övriga tillåtna taggar är de för <i>kursiv</i>, <sup>upphöjd</sup> eller <sub>nedsänkt</sub> text.