BEGIN:VCALENDAR PRODID:-//Microsoft Corporation//Outlook 16.0 MIMEDIR//EN VERSION:2.0 METHOD:REQUEST X-MS-OLK-FORCEINSPECTOROPEN:TRUE BEGIN:VTIMEZONE TZID:W. Europe Standard Time BEGIN:STANDARD DTSTART:16011028T030000 RRULE:FREQ=YEARLY;BYDAY=-1SU;BYMONTH=10 TZOFFSETFROM:+0200 TZOFFSETTO:+0100 END:STANDARD BEGIN:DAYLIGHT DTSTART:16010325T020000 RRULE:FREQ=YEARLY;BYDAY=-1SU;BYMONTH=3 TZOFFSETFROM:+0100 TZOFFSETTO:+0200 END:DAYLIGHT END:VTIMEZONE BEGIN:VEVENT ATTENDEE;CN="Maria Unger";RSVP=TRUE:mailto:mariaun@kth.se ATTENDEE;CN="Magdalena Svanberg";RSVP=TRUE:mailto:masvanbe@kth.se ATTENDEE;CN="Thorunn Grenmark";RSVP=TRUE:mailto:thmgr@kth.se ATTENDEE;CN="Mattias Vesterlund";ROLE=OPT-PARTICIPANT;RSVP=TRUE:mailto:matv es29@kth.se CLASS:PUBLIC CREATED:20231213T161744Z DESCRIPTION:Att söka i patentdatabaser kan vara utmanande. Kanske har du e n idé som du vill patentera eller så är du bara intresserad av att utfo rska patent inom ditt område. \n\nTid: 2024-04-26 kl 10.15-12.00 \n\nPlat s: zoom – Ingen anmälan https://kth-se.zoom.us/j/68389727657 \n\nSpråk : Engelska \n\nFöreläsare: Thorunn Grenmark\, Maria Unger och Magdalena Svanberg\, KTH Innovation och KTH Biblioteket \n\nAtt navigera i patentdat abaser innebär utmaningar\, oavsett om du vill patentera en idé eller ba ra fördjupa dig i patent inom din domän. Delta i vår workshop med Thoru nn Grenmark från KTH Innovation\, som kommer att vägleda dig i hur du f örbereder en patentansökan och gå igenom de olika delarna i ett patent. Bibliotekarier från KTH-biblioteket kommer att visa hur du kan söka eff ektivt i patentdatabaser så som till exempel Derwent Innovation Index och Espacenet. Workshoppen innehåller praktiska övningar i de olika patentd atabaserna. \n\nWorkshoppen är huvudsakligen för doktorander och forskar e och hålls på engelska. \n\nKTH Taggar: \n\npatent \n\nInformationssök ning \n\n \n\n DTEND;TZID="W. Europe Standard Time":20240426T120000 DTSTAMP:20231213T160334Z DTSTART;TZID="W. Europe Standard Time":20240426T101500 LAST-MODIFIED:20231213T161744Z LOCATION:https://kth-se.zoom.us/j/68389727657 ORGANIZER;CN=ece-kthb-undervisningsschema:mailto:ece-kthb-undervisningssche ma@ug.kth.se PRIORITY:5 SEQUENCE:0 SUMMARY;LANGUAGE=sv:Söka i patentdatabaser TRANSP:OPAQUE UID:040000008200E00074C5B7101A82E00800000000A0AADF4EE62DDA01000000000000000 010000000AE4AF5364C872741869826C52F62C2BE X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html:< div class=WordSection1>

Att söka i patentdatabaser kan vara utmanande. Kanske har du en idé som du vill patentera eller så är du bara intresse rad av att utforska patent inom ditt område. \;< /span>

Tid: 2024-04-26 kl 10.15-12.00 \;

Plats: zoom – Ingen anmä lan https://kth-se.zoom.us/j/68389727657 \;< /span>

Språk: Engelska \ ;

Föreläsare: Thorunn Grenmark\, Maria Un ger och Magdalena Svanberg\, KTH Innovation och KTH Biblioteket \;

Att navigera i patentdata baser innebär utmaningar\, oavsett om du vill patentera en idé eller bar a fördjupa dig i patent inom din domän. Delta i vår workshop med Thorun n Grenmark från KTH Innovation\, som kommer att vägleda dig i hur du fö rbereder en patentansökan och gå igenom de olika delarna i ett patent. B ibliotekarier från KTH-biblioteket kommer att visa hur du kan söka effek tivt i patentdatabaser så som till exempel Derwent Innovation Index och E spacenet. Workshoppen innehåller praktiska övningar i de olika patentdat abaserna. \;

Works hoppen är huvudsakligen för doktorander och forskare och hålls på enge lska. \;

KTH Taggar: \;

patent \;

< p class=paragraph style='mso-margin-top-alt:12.0pt\;margin-right:0cm\;marg in-bottom:8.0pt\;margin-left:0cm\;vertical-align:baseline'>Informationssökning \;

 \;

X-MICROSOFT-CDO-BUSYSTATUS:BUSY X-MICROSOFT-CDO-IMPORTANCE:1 X-MICROSOFT-DISALLOW-COUNTER:FALSE X-MS-OLK-APPTSEQTIME:20231213T160334Z X-MS-OLK-AUTOFILLLOCATION:FALSE X-MS-OLK-CONFTYPE:0 X-MS-OLK-SENDER;CN="Mattias Vesterlund":mailto:matves29@kth.se BEGIN:VALARM TRIGGER:-PT15M ACTION:DISPLAY DESCRIPTION:Reminder END:VALARM END:VEVENT END:VCALENDAR