Dags att redovisa bisyssla 2020

KTH är, som statlig myndighet, skyldigt att samla in information om bisysslor hos sin personal. Alla anställda (inklusive teknisk/administrativ personal) måste rapportera eventuella bisysslor.

Instruktioner

  1. Läs riktlinjerna (pdf 423 kB)
  2. Fyll i formuläret Redovisning av bisysslor - SCI
  3. Om du har någon bisyssla, fyll i formuläret Bilaga till redovisning av bisysslor
  4. Har du flera bisysslor, upprepa steg 3. Du måste fylla i en bilaga per bisyssla.
  5. Varje formulärsvar genererar ett PDF-dokument som kommer att skickas till dig via e-post den 2020-06-02. Detta dokument skall skrivas under digitalt och skickas in till HR.

Deadline

Alla bisysslor skall vara inrapporterade senast 2020-05-31 då formulären kommer att stängas.