Grundutbildnings- och programansvariga

Grundutbildningsansvarig

Gunnar Tibert
Gunnar Tibert
Grundutbildningsansvarig SCI skolan 0737652222

Programansvariga civilingenjörsprogram

Teknisk fysik

Farkostteknik

Susann Boij
Susann Boij
universitetslektor 087909188

Öppen ingång

Christina Marianne Carlsund Levin
Christina Marianne Carlsund Levin
universitetslektor 087908193

Programansvarig kandidatprogram

Simuleringsteknik och virtuell design

Katarina Gustavsson
Katarina Gustavsson
universitetslektor 087906696

Programansvariga masterprogram

Applied and Computational Mathematics/Tillämpad matematik och beräkningsmatematik

Engineering Physics/Teknisk fysik

Magnus Andersson
Magnus Andersson
universitetslektor 087904188

Mathematics/Matematik

Maurice Duits
Maurice Duits
universitetslektor 087906236

Nuclear Energy Engineering/Kärnenergiteknik

Engineering Mechanics/Teknisk mekanik

Naval Architecture/Marina system

Hans Liwång
Hans Liwång
forskare

Vehicle Engineering/Fordonsteknik

Lars Drugge
Lars Drugge
universitetslektor 087907604

Aerospace/Flyg- och rymdteknik