Strategi för internationalisering inom utbildning – SCI skolan

Både KTH och SCI-skolan har som mål att bedriva högre utbildning där internationalisering är en integrerad del. SCI-skolans strategier för en ökad internationalisering finns beskrivet i dokumentet nedan.