Studierektorer grundutbildning SCI

Fysik

Torbjörn Bäck
Torbjörn Bäck
universitetslektor 0737650590

Tillämpad fysik

Matematik

Tommy Ekola
Tommy Ekola
studierektor avd matematik 087907515
Katarina Gustavsson
Katarina Gustavsson
Studierektor matematik 087906696

Hållfasthetslära

Farkost och flyg

Mekanik

Innehållsansvarig:Kommunikation SCI
Tillhör: Skolan för teknikvetenskap (SCI)
Senast ändrad: 2019-03-07