Inköp och upphandling - kontakt

När du ska göra ett inköp köper kan du behöva kontakta inköpsansvarig beroende på produktens prisintervall.

OBS! Oavsett varan eller tjänstens prisklass ska du alltid följa gängse rutiner och regelverk för avrop och direktupphandling.

Läs mer här om Rutiner och regelverk

0-49.999 kr

Du behöver inte kontakta någon inköpsansvarig annat än om du har någon fråga. Köpet behöver inte arkiveras centralt, men du som gör inköpet ansvarar själv för att dokumentera ditt köp.

50.000-99.999 kr

Kontakta institutionens inköpsansvarig för diarienummet. Ärendet måste arkiveras.

100.000-586.907 kr

Kontakta skolans inköpsansvarig för hjälp med diarienummer samt beslut. Ärendet måste arkiveras.
Läs mer om direktupphandling över 100 000 kr

över 586.907 kr

KTH:s upphandlingsavdelning kommer att hjälpa dig. Kontakta skolans inköpsansvarig för mer information.

Inköpsansvarig på SCI skolan

Inköpskontakt på institutionerna

Farkost och flyg

Fysik

Hållfasthetslära

Matematik

Mekanik

Tillämpad Fysik

SciLife Lab