Till innehåll på sidan

Rutiner och regelverk

När du ska göra ett inköp så behöver du följa tågordningen nedan. Om inte produkten finns att hitta så behöver du gå vidare i nummerordningen.

Tågordning vid inköp

1. WISUM  är KTH:s "e-handelsplats". Här köper du en mängd olika produkter från KTHs egna ramavtal (kontorsmaterial, IT-produkter/telefoni, fruktkorg på arbetsplatsen, vissa elektronikkomponenter, vissa inventarier, litteratur, KTHs profilprodukter) OBS! det kan finnas fler produkter än vad som visas "på hyllan". Ta kontakt med din inköpskontakt  för mer information.

2.  - här når du KTHs egna ramavtal. De är indelade i olika produktgrupper (Böcker och tidskrifter, Information och marknadsföring, IT, telefoni och AV-teknik, Konsultstöd och tjänster, Kontorsvaror, Laboratorieverksamhet, Lokalrelaterade avtal, Personal, Resor och konferenser)

3. Statliga ramavtal  - finns inte det du söker under KTH:s ramavtal ska du även söka på de statliga ramavtal som Kammarkollegiet tecknat. Även de ramavtalen är indelade i olika produktgrupper (IT och telekom, Kontor och inredning, Resor och boende, Skydd och säkerhet, Transport och tjänstefordon, Övriga tjänster).

4. Hittar du inte vad du söker i ovanstående ramavtal har du möjlighet att göra en s k direktupphandling. (KTH:s centrala sidor om direktupphandling är tillfälligt avpublicerade, länk kommer senare).

Har du frågor om hur en direktupphandling ska gå till eller om du inte hittar det du söker i t ex WISUM - kontakta respektive din inköpskontakt  så får du mer hjälp.

Inköp som överstiger direktupphandlingsgränsen 586 907 SEK

Om ditt inköp överstiger 586 907 SEK ska KTH:s centrala upphandlingsgrupp att hjälpa dig. Detta behöver då planeras i förväg. Redan i november planeras det kommande årets upphandlingar. Trots det finns det ibland möjlighet att man anmäler så sent som i juni. Det är mycket viktigt att du anmäler dina behov i rätt tid.

KTH:s centrala sidor om direktupphandling är tillfälligt avpublicerade, kontakta din inköpskontakt  för mer information.