Till innehåll på sidan

Stipendiater

Postdocs kan finansieras med stipendium, längst 2 år.

För att få postdoc på stipendium får inget arbete eller krav på motprestation begäras. Personen måste ha disputerat inom de närmsta 5 åren från sista ansökningsdag och ska ha disputerat från ett annat lärosäte än KTH samt inte fått arvode/lön från KTH under de närmsta 3 åren.

Endast externa medel som inte är uppdragsmedel får användas för finansiering. Ett intyg som klargör finansieringen ska lämnas in till din personaladministratör . För inrättande av stipendium, se avsnitt Rekrytering. Vid eventuell ansökan för uppehållstillstånd ska mottagningsavtal (Hosting Agreement) bifogas. Kontakta din personaladministratör   för mer information.

Till Migrationsverkets ansökan om uppehållstillstånd för en gästforskare

Till Migrationsverkets Hostingavtal för gästforskare i Sverige