Till innehåll på sidan

Kommunikation

Kommunikationsfrågor

Webbansvarig , Kommunikationsarbetgruppen, Impact , film, övrigt

Nyhetsbrev  inkl skriva nyhetsartiklar, Impact , nationell - och internationell utbildningskommunikation  ( Giants projektgrupp , , programkatalogens arbetsgrupp , webbredigeringssupport back up , övrigt). 

Webb

Skolans webbsupport

Epost: webmaster@sci.kth.se

KTH:s centrala Polopolystöd

Epost till: it-support@kth.se