Fyllnadsval till strategiska rådet

Innan årsskiftet 2017/18 genomfördes val av representant för teknisk och administrativ personal till SCI-skolans strategiska råd. Sofia Nyström som valdes vid detta tillfälle kommer att lämna uppdraget under sommaren och därmed kommer en ersättare att fastställas genom fyllnadsval.

Röstberättigad och valbar är person som innehar eller uppehåller anställning utan tidsbegränsning eller med förordnande som löper på minst två år och minst halvtidstjänstgöring anställd som administratör, tekniker eller ingenjör/forskningsingenjör.

Nomineringsförfarande

Nomineringsprocessen sker mellan 2019-05-06 – 2019-05-19.

Nomineringar skickas via e-post till val@sci.kth.se
Behörig att nominera är samma personer som är röstberättigade.

Valets genomförande

Valet genomförs elektroniskt under perioden 2019-05-21 – 2019-05-26.
Samtliga röstberättigade får e-post med instruktion om detta.
Endast en kandidat skall utses. Den som får flest röster tar plats i strategiska rådet.

Tidsplan

2019-05-06 – 2019-05-19

Nominering av kandidater.

2019-05-20

Avstämning att samtliga nominerade är valbara och beredda att ta på sig uppdraget. Presentation av nominerade och valbara kandidater på denna webbplats.

2019-05-21 – 2019-05-26

Elektroniskt val genomförs

2019-05-27

Valresultatet anslås omgående på skolans hemsida efter röstsammanräkningen, dock senast kl 12:00.